Erektil Disfonksiyon Ed Nedir?

By New Cialis | 9/3/2019 12:00:00 AM | Cialis |

Erkeklerde psikolojik nedenlere dayalı olarak ortaya çıkan erektil disfonksiyon rahatsızlığı sertleşme probleminin tıp literatüründeki karşılığıdır. Aynı zamanda cinsel isteksizlik, erken boşalma, cinselliğe karşı mesafeli kalma gibi belli başlı periyotlarda nükseden etkileri de mevcuttur. Psikojenik adı ile lanse edilen etkiler hastadan hastaya farklılık arz edebilir. Bunun yanı sıra hasta hikayesinin alınması ve şikayetlerinin dinlenmesi de hastalığın teşhisinde ve tedavisinde belirleyici olmaktadır.

 Ed Hastalığının Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

 Cinsellik konusunda yanlış ve ön yargılarla dolu bilgiler ed hastalığını tetikleyen nedenler arasında gösteriliyor. Cinsel birlikteliğin yaygın bir yanlış inanışla sadece birleşmeden ibaret olduğunu düşünen erkeklerin üzerinde hissettiği baskılar bu hastalığın başlıca nedenleri arasında gösterilmektedir. Aynı zamanda özellikle ergenlik çağında cinselliğin bir tabu olarak değerlendirilmesi, yasak ve ayıp gibi sıfatlarla nitelendirilmesi de bilinç altında bir baskılama unsuru oluşturmaktadır. Bunun sonucunda erkeklerde cinsel birleşmeye karşı bir ön yargı ve korku - kaygı kavramlarıyla eş değer ilerleyen bir soğuma meydana gelebilir.

 Erkek bireylerde cinselliğin yanlış ele alınışı ve başarma güdüleriyle bir görülmesi de bu rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor. Başarma kaygısı yerini giderek başaramama korkusuna dönüştürerek psikoloji temelli bir rahatsızlıklar silsilesi oluşturmaktadır. Performans anksiyetesi adı verilen bu rahatsızlık özellikle 40 yaş üstü erkeklerde sıklıkla görülmektedir. Her 100 erkekten 19'unda performans kaygısına bağlı olarak ortaya çıkan semptomlar hem sertleşme hem de erken boşalma problemlerini tetikliyor.

 Türkiye ve dünya çapında yapılan bir dizi araştırma ve inceleme suçluluk duygusu fazlasıyla gelişmiş erkeklerde sertleşme probleminin diğer erkeklere oranla %40 oranında fazla olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hem toplumsal baskılar hem de diğer nedenler erkeklerin cinselliği bir suç ve yasak kapsamında değerlendirmesine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir.

 İkili İlişkilerde Ed Hastalığının Ana Nedenleri

 Sıklıkla sorulan ed nedir ve nedenleri nelerdir gibi sorularının karşılığı aynı zamanda ikili ilişkilerde ortaya çıkmaktadır. Hem evlilikte hem de partnerler arasındaki ilişkide iletişim kopukluğu başta olmak üzere yaşanan birçok geçimsizlik ve zıtlaşma doğrudan doğruya ed hastalığının ana nedenlerini oluşturuyor.

 Çiftlerin birbirine karşı açık olmaması, birinin ya da iki tarafın cinselliği tabu olarak görmesi, yasaklar, engeller ve konulan kurallar da erkeğin üzerinde bir baskı oluşturmaktadır. Bu baskı sonucunda cinsellikten kaçınma, kendini yetersiz görme gibi psikoloji temelli nedenler de ortaya çıkabilir. Kadınlarda sıklıkla görülen vajinusmus erkeklerde sertleşme probleminin doğrudan olmasa bile dolaylı etkenleri arasında gösterilebilir. Aynı zamanda iki taraftan birinin akut seviyedeki cinsel isteksizliği de ikili ilişkilerde çok sık gözlemlenen bir diğer bulgudur.

 Ed Hastalığının Diğer Nedenleri

 Sertleşme problemi ve erken boşalma sorunlarının psikolojik nedenleri olabildiği gibi fiziksel nedenleri de olabilmektedir. Özellikle kalp hastalarının kullandığı ilaçlar bu hastalığın ortaya çıkmasında etkili oluyor. Aynı zamanda anti depresan ve sakinleştirici etkisi bulunan diğer ilaçların düzensiz ve sürekli olarak kullanılması da bir diğer nedendir.

 Narsistik kişiye sahip olan kişilerin %8'inde düzenli olarak olmasa bile belli başlı periyotlarda hem erken boşalma hem de sertleşme problemi gözlemlenmektedir. Hayranlık ilkesine dayalı kurulmaya çalışılan ilişkilerde dengelerin ortadan kalkması çok sık olmasa bile gözlemlenen bir diğer neden olarak kayıtlara geçiyor.

 Son olarak aşırı titiz ve kontrollü olan bireylerde de bu hastalığın izlerine rastlanmaktadır. Özellikle fazla kuralcı olan kişiler (sadece kendi evinde, kendi seçtiği mekanlarda cinsel ilişkiye girme isteği gibi) istediklerinden sadece bir tanesi olmasa bile sertleşme problemi yaşayabilirler.

 Ed Rahatsızlığında Ana Tedavi Yöntemleri

 Öncelikli olarak hastalığı kabullenmek ve rahatsızlığın sonuçlarıyla yüzleşmek ana tedavinin geç kalınmadan başlaması ve aksamadan devam etmesi açısından elzem bir öneme sahiptir. Günümüzde hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde bu hastalığın sonuçlarını kabullenemeyen kişiler, tedavi olmayı reddetmekte, hastanelerin ilgili departmanlarından randevu almaya yanaşmamaktadır.

 Sıklıkla sorulan ed hastalığı nasıl tedavi edilir sorusunun günümüz imkanları dahilinde birçok yöntemi ve alternatifi bulunuyor. En yaygın yöntemlerin başında ilaç tedavisi yer almaktadır. Bu ilaçlar oral yolla alınmaktadır. Bazıları ise krem ve merhem olarak sürülebilir. Hasta hikayesi dinlendikten sonra göz önünde bulundurulan detaylar incelenir ve hastanın ilaç kullanmasında herhangi bir sakınca görülmediği takdirde mevcut ilaçlardan biri yazılır. Etkisinin hiç olmadığı ya da az hissedildiği durumlarda dozu daha yüksek olan ilaçlar reçeteli olarak yazılabilir.

 Ed Hastalığında Alternatif Tedavi Yöntemleri

 Sayılan tedavi yöntemleri terapi seçeneği de oldukça yaygın bir yöntem olarak tatbik ediliyor. Terapiler tekli ya da çiftli olarak ele alınabilir. Özellikle psikoloji kökenli hastalıklarda bu terapilere düzenli olarak katılmak oldukça etkili ve olumlu sonuçlara yol açıyor. Terapilerde erken boşalmaya ya da sertleşme problemine yol açan bulgular diyalog yoluyla ortaya çıkarılmakta, hastayı rahatsız eden faktörler bilinçaltından uzaklaştırılmaktadır. Mastürbasyon ödevi başta olmak üzere birçok yeni tedavi yöntemi de hastalara önerilmektedir. Aynı zamanda kişilerin cinsel hayatını renklendirecek fanteziler de dile getirilerek mevcut tabuların yıkılması hedeflenir.

 Ön sevişmenin öneminin hem hasta hem de partneri tarafından kavranması da oldukça elzem bir öneme sahip. Tüm bunların dışında sağlıklı ve organik beslenme de hekimler tarafından önemle altı çizilen alternatif önermelerdir. İlişkilerde konusunda çeşitli yönlendirmeleri benimseyen çiftler çok daha sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama sahip olabilmektedir.

Etiketler